Murer lærlinge lønforhold & overenskomst for murere i 2022

Kontrakten for murerarbejdsmænd mellem 3F Danmark og Dansk Byggeri kan findes på denne side 

Oplysningerne i den omfatter bl.a. lønvilkår, ferie osv., som alle er de samme som andre job inden for byggebranchen relaterede områder, så du ved, hvad du kan forvente, når du søger andre steder!

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger, (se afsnittet på hjemmesiden www.bygud.dk)

Lønnen for murerlærlinge på mureruddannelsen fastsættes i henhold til de satser, der er aftalt i Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeris Mesterlærlingeoverenskomst.

Lønnen er for 37 timer om ugen, inklusive helligdage. Lønperioder bestemmer altid varigheden af den løn, der udbetales på forskellige tidspunkter baseret på, hvornår de falder inden for en lærlinges slutdato hos os – 52 uger frem fra hans/hendes startdato som fuldt arbejdsløs praktikant (eller dimittender).

  Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.5. 2020 indgår
Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.1. 2021 indgår
 Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.3. 2022 indgår
1.periode
(variabel varighed)
74,2575,5076,80
2. periode
(1 år)
90,2591,8093,35
3. periode
(1 år)
101,10102,80104,55
4. periode
(1 år)
119,15121,15123,25

EUX-lærlinge (Murer lærlinge)

EUX-lærlinge aflønnes med ovenstående lønsatser, men løntrinnene beregnes som følger:

For lærlinge der er startet efter 1. august 2020:

Lærlinge, der afslutter uddannelsen i marts, skifter løntrin 1. august. Udgangspunktet for fastlæggelse af løntrinnene er 1. august året før lærlingen er udlært.

Lærlinge, der afslutter uddannelsen i september, skifter løntrin 1. februar. Udgangspunktet for fastlæggelse af løntrinnene er 1. februar, det år lærlingen er udlært.

Løntrin 2-4 fastlægges bagud fra 1. august/1. februar. Starter uddannelsesaftalen før starten af løntrin 2, sker aflønning efter løntrin 1. Dette løntrin er tidsmæssigt variabelt.

I den sidst del af uddannelsestiden, fra henholdsvis 1. august til sidste fredag i marts det efterfølgende år eller fra 1. februar til sidste fredag i september, aflønnes lærlingen med den gældende mindstebetalingssats/minimaltimeløn til svende/voksne medarbejdere.

– Kilde: Bygud.dk

EUX-lærlinge, der er startet på uddannelsen efter 1. august 2015

EUx-uddannelsesprogrammet vil give virksomheder og lærlinge, der påbegyndte uddannelsen før den 1. august 2020, mulighed for at overgå til den nye forordning i overensstemmelse med eventuelle overgangsordninger, som skolen har fastsat i pensum.

På dette grundlag fastsættes løntrinnene i overensstemmelse med ovenstående regler.

For lærlinge der fortsætter på den gamle bekendtgørelser, fastsættes løntrinnene således:

Lønnen reguleres bagud

Den nye forordning træder i kraft den 1. februar for lærlinge, der afslutter deres uddannelse i slutningen af marts og august, som skal bestå en prøve inden da.

Justeringen sker ved at skære to uger fra hver klasses længde – 52 uger i alt – og der er fire trin, hvor satsen er variabel over tid på grundlag af tidligere erfaring eller kvalifikationer, som man har opnået i løbet af sin hidtidige karriere.

Uddannelsesperioder efter disse datoer følger de samme regler som nævnt ovenfor, men lønsatserne varierer afhængigt af de kollektive overenskomster mellem arbejdsgivernes branche organisationer.

For murer lærlinge, der er startet deres uddannelse før den 1. august 2015 og ikke er blevet overført til de bestemmelser, der gælder fra denne dato, er der ingen afsluttende eksamen.

I stedet vil de ende med en mål slutdato for hver skoleperiode eller senest uge 25 i sidste årlærlinge sidste minimumslønsats/timelønperiode løber indtil slutdato uddannelseskontrakt

For lærlinge, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale

For at sikre sig, at medarbejderne er ordentligt uddannet og har den nødvendige erfaring, kan arbejdsgiverne betale en løn under hele uddannelsen, der i det mindste delvist svarer til det, de ville tjene i henhold til dansk lovgivning, hvis de var ansat på fuld tid. Derudover kan der også eksistere ordninger for højere godtgørelse på specifikt placerede stillinger, som f.eks. de ordninger, der findes via tilskudsordninger på www.bygud.dk.

Fagets mindstebetalingssats:

fra 1.5. 2020 kr. 128,40 pr. time

fra 1.1. 2021 kr. 130,90 pr. time

fra 1.3. 2022 kr. 133,40 pr. time

Særlig opsparing

  1. For lærlinge, der er ansat i henhold til overenskomsten, oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren af den ferieberettigede løn betaler følgende beløb, fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:
  2. maj 2020, indgår ………………………………………….. 1%
  3. januar 2021, indgår ………………………………………. 2%
  4. marts 2022, indgår ……………………………………….. 3%

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med dennes decemberløn.

Ved overenskomst kan dette i stedet gå til en lærlingekonto, hvis der er oprettet en sådan i henhold til bestemmelser i overenskomst, og ved fratræden skal alle saldi udbetales, herunder ved sidste lønudbetaling

Pension

Lærlingene er beskyttet af en pensionsordning, der vil give dem sikkerhed og stabilitet i deres arbejde.

Lærlinge bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har fuldført 6 måneders erhvervsarbejde.

Fra den 1. september 2020 vil lærlinge være underlagt et krav om en minimumsalder på 18 år med visse undtagelser for visse job, f.eks. inden for meget tekniske områder eller farlige industrier, hvor der måske ikke altid er en mulighed i den yngre aldersgruppe på grund af sikkerhedshensyn.

Forsikringsydelser

Lærlinge har ret til forskellige forsikringsydelser i forbindelse med deres uddannelse, herunder arbejdsgiverbetalte pensioner og livsforsikringer.

I det følgende er der en liste over nogle vigtige punkter om disse to typer 

Lærlinge, der indtræder i en læreplads efter den 1. marts 2011, kan være berettiget til både gruppesygesikring og private pensionsordninger, afhængigt af hvilken type der passer bedst til dig eller dine karrieremål!

  • Løbende pension ved førtidspension (årligt) 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved kritiske sygdomme (100.000 kr.)
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.

Når en lærling slutter, er det ikke kun hans eller hendes hårde arbejde, der fortjener anerkendelse; virksomheden har også ansvar for sundhedsydelser. Hvis de er omfattet af Pension Danmarks ordning, så ophører denne pligt og kan ikke fornyes, når de aktiveres efter endt uddannelsesperiode af begge parter, medmindre andet er aftalt mellem begge parter.

Hvis en murer lærling bliver omfattet af Pension Danmarks sundhedsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse i henhold til denne bestemmelse. Alle lærlinge, der afslutter uddannelsen og bliver svende, vil få den tid, de har været i lære, medregnet i ancienniteten.

News

Skriv et svar