Håndværkeres løn er blevet 4,6 procent højere på et år – markedet virker, konstaterer BAT.

Arbejdsverdenen er i konstant forandring, og ny teknologi og globalisering påvirker vores måde at arbejde på.

I de seneste år har der været en tendens til, at virksomhederne bevæger sig væk fra den traditionelle produktion og over til serviceorienterede industrier.

Dette skift har imidlertid ikke været uden udfordringer, og en af de største har været indvirkningen på lønningerne.

Ifølge en ny rapport fra Business Advisory Team (BAT) er håndværkernes lønninger steget med 4,6 % i løbet af det seneste år.

Dette er bevis på, at markedet fungerer, siger BAT, og at virksomhederne er begyndt at anerkende værdien af faglærte arbejdstagere.

Rapporten fremhæver også vigtigheden af uddannelse og lærlingeuddannelser, da disse er afgørende for at sikre, at der er en pipeline af faglærte arbejdstagere i fremtiden.

Med den rette støtte kan virksomhederne fortsætte med at blomstre og give deres ansatte gode lønninger.

Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik viser, at timelønnede i bygge- og anlægsbranchen i fjerde kvartal 2021 havde en lønstigning på 4,6 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

En kraftig stigning og dermed placerer bygge- og anlægsbranchen sig igen foran både fremstillings- og servicesektoren.

De to andre sektorer havde en lønstigning på 3,0 procent for fremstillingserhvervene og 3,1 procent for serviceerhvervene.

I kølvandet på koronakrisen har alle tre sektorer oplevet et betydeligt fald i lønningerne, men siden da har der været et stærkt opsving i bygge- og anlægssektoren, som nu er tæt på niveauet fra før krisen.

“Den stærke lønudvikling i bygge- og anlægssektoren afspejler bl.a., at der er et stort indhentningsarbejde at gøre, efter at korona fik fat i Danmark sidste år,” siger Dansk Arbejdsgiverforening.

“I øjeblikket er der stor efterspørgsel efter bygningsarbejdere, og mange arbejdsgivere har svært ved at rekruttere personale,” tilføjede de.

De mener derfor, at vi vil se yderligere lønstigninger i byggebranchen i de kommende måneder.

“For funktionærerne var lønnen uændret med 3,6 procent, mens arbejdernes lønudvikling tiltog med 0,3 procentpoint og altså landede på 4,6 procent.

Arbejdernes lønstigningstakt i denne branche er dermed tiltaget i samtlige kvartaler siden 2. kvartal 2020, hvor lønstigningstakten var nede på bare 2,0 procent.” – DagensByggeri

Forudsigelig udvikling, mener BAT

Det er ikke underligt, at lønomkostningerne stiger. Markedet har absorberet alt, siger Gunde Odgaard fra Bygge- og Træværkskartellets sekretariat! 

En mulig forklaring på de høje lønstigninger kan også afhænge af, om man befinder sig i et område, hvor der er blevet bygget mere på grund af alle de ekstra timer, som bygningsarbejderne på tværs af brancherne har arbejdet, kombineret med eventuelle lokale aftaler, som de måtte have indgået om lønninger indbyrdes, samt andre faktorer som vejrrelaterede problemer, der nogle gange opstår uden varsel.

Højere lønninger for håndværkere

For nylig offentliggjorde Dansk Arbejdsgiverforening deres seneste undersøgelse af lønsatser. Den gennemsnitlige direkte løn ekskl. pension var 214-96 kr. i timen for håndværkere i byggebranchen i 2020, men det ser ud til, at det er blevet endnu bedre siden da! Dette på trods af en inflation på omkring 3 %.

De højere lønninger er med til at stille håndværkerne bedre lige nu.

Med en inflationstakt på omkring 3 % sikrer lønstigningerne stadig reallønsfremgang og dermed øget købekraft for vores medlemmer ifølge den seneste undersøgelse fra

Dansk Arbejdsgiverforening, der fandt, at den gennemsnitlige direkte timeløn ekskl. pensioner var 214,96 kr. pr. time.

Dette tal er steget betydeligt siden da, men ikke så meget for dem, der arbejder i traditionelt lavtlønnede brancher som f.eks. bygge- og anlægsbranchen.

News

Skriv et svar